Rozsah poskytované péče:

  • ošetření akutních stavů, péče o chronicky nemocné, dispenzarizace
  • zajištění návaznosti na odborná pracoviště, především v blízkém Medicentru a nemocniční oddělení
  • preventivní péče, zásady prevence, očkování
  • EKG moderní počítačový dvanáctisvodový elektrokardiograf přímo v ordinaci
  • měření kotníkovo - pažních tlaků přístrojem ABPI MD
  • ambulantní 24hodinové monitorování krevního tlaku přístrojem Seiva TonoTrack
  • stanovení CRP – ukazatele zánětu v krvi přístrojem QuickRead
  • laboratorní diagnostika, stanovení hladiny cukru v krvi, orientační vyšetření moče
  • stanovení srážlivosti krve - Quick
  • závodní péče pro sjednané firmy

Smluvní pojišťovny:

VZP 111
ČPZP 205
VOZP 201
OZP 207
ZPMVČR 211

MUDr. Tereza Hamouzová

Promovala jsem na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 1997. Poté jsem sbírala zkušenosti na interním odd. Nemocnice Trutnov. Na jaře 2001 jsem odatestovala v oboru všeobecný praktický lékař pro dospělé. Pracovala jsem v Nemocnici Beroun, Medicentru Beroun a pro praktického lékaře MUDr. Kuchaře.
S manželem bydlíme v Loděnici a máme čtyři děti.

Kontakt
MUDr. Tereza Hamouzová
Politických vězňů 508/20
Beroun 266 01
tel.: 311 746 299
Sestra Libuše Hrabáková
Ordinační hodiny
Po 8:00-14:00
Út 9:30-13:30
14:30-18:00
St 8:00-14:00
Čt 8:00-14:00
8:00-12:30