EKG

Elektrokardiografie (EKG) patří mezi základní neinvazivní vyšetřovací metody v
kardiologii. Jejím principem je snímání elektrické srdeční aktivity v podobě
elektrokardiogramu.

 

TK Holter- 24hodinová monitorace krevního tlaku

Jedná se o celodenní monitoraci krevního tlaku pacienta (také bývá nazýváno
ABPM – ambulatory blood pressure monitoring).

 

ABI

Měření kotníkových tlaků slouží k určení přibližného stupně poškození u pacientů
s ischemickou chorobou dolních končetin (ICH DKK). Měří se krevní tlak na
pažích a na kotnících pacienta a vypočítává se jejich poměr (tzv. kotníko-pažní
index – ankle brachial index – ABI )

 

UZ – POCUS

Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je metoda definováná jako cílené
ultrasonografické vyšetření pacienta s akutním symptomem nebo syndromem
prováděné a interpretované ošetřujícím zdravotníkem na místě, kde se právě
pacient nachází, a s cílem zodpovědět specifickou diagnostickou, anebo
terapeutickou otázku nebo usnadnit terapeutickou proceduru.