Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.


Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla
po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní
prohlídky.


Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je:

 

a) doplnění anamnézy


b) kontrola očkování,


c) kompletní fyzikální vyšetření


d) vyšetření moči (u nás většinou až v rámci laboratorního vyšetření později)


e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních
vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění;
preventivními vyšetřeními jsou:

 1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu,
  LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce
  po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále
  ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
 2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po
  ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let
  věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,
 3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,
 4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku;
  od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení
  screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření
  podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho
  výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
 5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového
  mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k
  dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících
  vyšetření,
 6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u
  pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.