POCT metody (Point of Care Testing -rychlé testy přímo v ordinaci)

 

POCT vyšetření se provádí za účelem rychlého stanovení diagnózy pacienta
z důvodu zahájení včasné správné léčby. Kromě toho, že výsledky pomocí POCT
vyšetření bývají rychlejší než vyšetření laboratorní, má POCT mnoho dalších
výhod. Měření se obvykle provádí z menšího množství krve, často stačí vzorek
kapilární krve místo venózního odběru a pacient tak není traumatizován odběrem
či opakovanými odběry většího množství krve. Zároveň je minimalizována
možnost ovlivnění vzorku chybou při transportu či skladování.
 

 

CRP
 

CRP je zkratka pro C-reaktivní protein, který patří mezi takzvané proteiny akutní
fáze podílející se na přirozené imunitní reakci organismu. Při jeho poškození se
vyvíjí zánětlivá odpověď, během které je CRP ve zvýšené míře tvořen játry a
následně vylučován do krve. Při infekcích, poškození tkáně anebo vlivem úrazu se
hladina CRP tedy přirozeně zvyšuje.

 

Glykovaný hemoglobin HbA1c


Hladina glykovaného hemoglobinu v krvi (HbA1c) je považována za přesnější
nástroj ve stanovení hladiny glukózy v krvi a v současnosti již za rutinní a
nejefektivnější nástroj sledování průběhu diabetu. Jedná se ukazatel tzv.

„dlouhodobé glykémie“, jelikož poskytuje informaci o glykémii za období 2–3
měsíců.

 

D-dimery


Vyšetření koncentrace D-dimerů je laboratorní koagulační test, který se používá
pro zjištění a monitorování hyperkoagulačních stavů (nadměrné krevní srážení).
Velmi častým stavem je hluboká žilní trombóza, při které se vytváří krevní
sraženina v hlubokých žilách těla, nejčastěji v dolních končetinách. Ale i při
fibrilaci síní nebo plicní embolii.

 

Troponin


Troponin je látka využívaná při diagnostice srdečních onemocnění. Je to bílkovina,
která se za normálních okolností nachází uvnitř srdečních buněk a buněk
kosterního svalstva. Zde je součástí aparátu, který umožňuje svalový stah.
V případě, že je srdeční nebo kosterní sval poškozen, troponin se dostává do
krve, kde jej můžeme detekovat.

 

INR


Vyšetření INR ( angl. zkr. International Normalized Ratio) se provádí především u
pacientů, kteří užívají Warfarin – lék na ředění krve. Na základě vyšetření INR
upravujeme dávkování.

 

iFOB


iFOB je vysoce citlivý imunologický test určený k detekci a kvantitativnímu
stanovení okultního krvácení ze vzorků lidské stolice. Je určený pro včasný záchyt
u pacientů s podezřením na krvácení z dolní části gastrointestinálního traktu a v
prevenci rakoviny tlustého sřeva.