Dispenzarizace je aktivní pravidelné sledování osob se specifickým rizikovým
faktorem pro onemocnění nebo osob s onemocněním, které dosud nevyžaduje
léčebný zásah. Cílem je včasné zachycení a léčení nemoci, pokud k ní dojde. U
nás sledujeme nekomplikované diabetiky a hypertoniky.


Dispenzarizace diabetika

Prohlídky 4x ročně
1x ročně „velká“ – kompletní odběry, TK, váha, EKG, ABI, vyšetření syndromu
diabetické nohy, kompletní fyzikální vyšetření – celkové zhodnocení stavu a
výhled, co a jak dále (ev. předpis glukometru a proužků), předpis receptů
3x ročně „malá“ – glykemie lačná, HbA1c, TK, váha, orientační vyšetření moče –
kontrola stavu, předpis receptů

 

Dispenzarizace hypertonika

Prohlídka 1x ročně
TK, EKG, ABI, kompletní laboratorní a fyzikální vyšetření, ev. TK Holter – celkové
zhodnocení stavu, předpis léků