Rozsah poskytované péče:

  • ošetření akutních stavů, péče o chronicky nemocné, dispenzarizace
  • zajištění návaznosti na odborná pracoviště, především v blízkém Medicentru a nemocniční oddělení
  • preventivní péče, zásady prevence, očkování
  • EKG moderní počítačový dvanáctisvodový elektrokardiograf přímo v ordinaci
  • měření kotníkovo - pažních tlaků přístrojem ABPI MD
  • ambulantní 24hodinové monitorování krevního tlaku přístrojem Seiva TonoTrack
  • stanovení CRP – ukazatele zánětu v krvi přístrojem QuickRead
  • laboratorní diagnostika, stanovení hladiny cukru v krvi, orientační vyšetření moče
  • stanovení srážlivosti krve - Quick
  • závodní péče pro sjednané firmy

Smluvní pojišťovny

VZP 111
ČPZP 205
VOZP 201
OZP 207
ZPMVČR 211

MUDr. Tereza Hamouzová

Promovala jsem na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 1997. Poté jsem sbírala zkušenosti na interním odd. Nemocnice Trutnov. Na jaře 2001 jsem odatestovala v oboru všeobecný praktický lékař pro dospělé. Pracovala jsem v Nemocnici Beroun, Medicentru Beroun a pro praktického lékaře MUDr. Kuchaře. S manželem bydlíme v Loděnici a máme čtyři děti.